Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 18

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SF OULOU11
Πανεπιστήμιο Oulu University of Applied Sciences
Χώρα Φινλανδία
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 091 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
10 άτομα x 5 μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
10 άτομα x 5 μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 7ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL RADOM01
Πανεπιστήμιο KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND HUMANITIES IN RADOM
Χώρα Πολωνία
Πόλη RADOM
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστος για Σπουδές
2 άτομα x 3 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστος για Σπουδές
2 άτομα x 3 μήνες/έκαστος για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 5 ημέρες/έκαστος για Διδασκαλία
2 άτομα x 5 ημέρες/έκαστος για Επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομο x 4 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 9 μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 8 ώρες για Διδασκαλία και Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A LINZ23
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FOR HEALTH PROFFESIONS UPPER AUSTRIA
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 5-6μήνες για Σπουδές
1 άτομο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
1άτομο x 5-6μήνες για Σπουδές
1 άτομο για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 2-3ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 2-3ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ OLOMOUC01
Πανεπιστήμιο UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Πόλη OLOMOUC
Σε ισχύ 2019 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery,0915 Therapy and rehabilitation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Νοσηλευτικής
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Φυσικοθεραπείας
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Νοσηλευτικής
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές Φυσικοθεραπείας
Προσωπικό
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία(in-& outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση(in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F TOULOUS122
Πανεπιστήμιο Teaching Hospital of Toulouse
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0915 Therapy and Rehabilitation, 0913 Nursing and midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο x 8ώρες/εβδομάδα για Διδασκαλία (in-& outgoing)
2 άτομα x 8ώρες/εβδομάδα για Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Λαμπροπούλου Σοφία (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σοφία Λαμπροπούλου (Επ. Καθηγήτρια)
Τμήμα Λογοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Γεωργία Σταφυλίδου(Λέκτορας) Αιμιλία Μίχου (Επικ. Καθηγήτρια)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεωργία Σταφυλίδου (Λέκτορας)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SI MARIBOR10
Πανεπιστήμιο ALMA MATER EUROPAEA-EUROPEAN CENTRE MARIBOR
Χώρα Σλοβενία
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 09 Health and welfare
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
3 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ DK RISSKOV06
Πανεπιστήμιο via university college
Χώρα Δανία
Πόλη AARHUS
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο/8ημέρες για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο/8ημέρες για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο/8ημέρες για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο/8ημέρες για Επιμόρφωση (incoming)
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 3-5μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 2 μήνες/έκαστο για Πρακτική
2 άτομα x 3-5μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 2 μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F BORDEAU56
Πανεπιστήμιο IRFSS (Bordeau)
Χώρα Γαλλία
Πόλη BORDEAU
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10εβδομάδες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 12εβδομάδες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F LIMOGES25
Πανεπιστήμιο IRFSS
Χώρα Γαλλία
Πόλη LIMOGES
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
5 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 1εβδομάδα για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 1εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 1εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Σελίδες