Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 23

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μπακάλης Νικόλαος, Μιχαλοπούλου Έλενα
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL RADOM01
Πανεπιστήμιο Casimir Pulaski Radom University
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2018 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 2 x 3 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
traineeship 2 x 3 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μπακάλης Νικόλαος, Μιχαλοπούλου Έλενα
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F TOULOUS122
Πανεπιστήμιο Centre hospitalier universitaire de Toulouse
Χώρα Γαλλία
Άτομο Επικοινωνίας Alienor Estrier
Σε ισχύ 2014 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
traineeships 2 x 3 months
Εξερχόμενοι
traineeships 2 x 3 months
Προσωπικό
STT 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μπακάλης Νικόλαος, Μιχαλοπούλου Έλενα
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR SAMSUN01
Πανεπιστήμιο Ondokuz Mayıs University
Χώρα Τουρκία
Πόλη ATAKUM-SAMSUN
Σε ισχύ 2019 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 3 μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
4 άτομα x 3 μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
1 άτομο/εβδομάδα για Διδασκαλία (in-& outgoing)
1 άτομο/εβδομάδα για Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μπακάλης Νικόλαος, Μιχαλοπούλου Έλενα
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY NICOSIA24
Πανεπιστήμιο European University Cyprus
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2015 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 2 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μπακάλης Νικόλαος, Μιχαλοπούλου Έλενα
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ DK RISSKOV06
Πανεπιστήμιο VIA University College
Χώρα Δανία
Άτομο Επικοινωνίας Lasse Paik Hesselvig
Σε ισχύ 2018 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μπακάλης Νικόλαος, Μιχαλοπούλου Έλενα
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ANKARA02
Πανεπιστήμιο Gazi University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2021 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 5 months
traineeship 3 x 3 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 5 months
traineeship 3 x 3 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days
STT 2 x 7 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μπακάλης Νικόλαος, Μιχαλοπούλου Έλενα
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU61
Πανεπιστήμιο Istinye University
Συντονιστής Ismail CIFTCI
Χώρα Τουρκία
Πόλη ISTANBUL
Άτομο Επικοινωνίας Gizem Gençer
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 5 months
traineeship 3 x 6 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 5 months
traineeship 3 x 6 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μπακάλης Νικόλαος, Μιχαλοπούλου Έλενα
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F DOUAI12
Πανεπιστήμιο Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Hauts-de-France (IRFSS)
Συντονιστής JEAN MARC GUFFROY
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2020 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
traineeship 1 x 2 months
Εξερχόμενοι
traineeship 1 x 3 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μπακάλης Νικόλαος, Μιχαλοπούλου Έλενα
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR MUS01
Πανεπιστήμιο Mus Alparslan Universitesi
Σχολή Faculty of Health
Χώρα Τουρκία
Πόλη Mus
Σε ισχύ 2014 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 3 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 3 x 10 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Μπακάλης Νικόλαος, Μιχαλοπούλου Έλενα
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CATANZA02
Πανεπιστήμιο Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro
Συντονιστής Prof. Nikolaos Filiotis
Χώρα Ιταλία
Πόλη Catanzaro
Σε ισχύ 2018 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 4 x 12 months
Εξερχόμενοι
studies 4 x 12 months
Προσωπικό
STA 2 x 15 days

Σελίδες