Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 23

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU61
Πανεπιστήμιο Istinye University
Συντονιστής Ismail CIFTCI - Erasmus+ Institutional Coordinator
Χώρα Τουρκία
Πόλη ISTANBUL
Άτομο Επικοινωνίας Ismail CIFTCI - Erasmus+ Institutional Coordinator
Σε ισχύ 2022 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 students X 5 months (for Studies)
3 students X 6 months (for Traineeships)
Εξερχόμενοι
3 students X 5 months (for Studies)
3 students X 6 months (for Traineeships)
Προσωπικό
2 staff X 5 days (for Teaching) - outgoing & incoming mobility
2 staff X 5 days (for Training) - outgoing & incoming mobility

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR SAMSUN01
Πανεπιστήμιο ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Πόλη ATAKUM-SAMSUN
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 3 μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες/έκαστο για Σπουδές
4 άτομα x 3 μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
1 άτομο/εβδομάδα για Διδασκαλία (in-& outgoing)
1 άτομο/εβδομάδα για Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR MUS01
Πανεπιστήμιο MUS ALPARSLAN UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Πόλη MUS
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 8ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ANKARA02
Πανεπιστήμιο Gazi University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2021 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
3 άτομα x 3μήνες/έκαστο για ΠΑ
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 5μήνες για Σπουδές
3 άτομα x 3μήνες για ΠΑ
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/εκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/εκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Νικόλαος Μπακάλης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ BG PLOVDIV02
Πανεπιστήμιο Medical University of Plovdiv
Χώρα Βουλγαρία
Σε ισχύ 2021 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 4 μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 4 μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
2 άτομα x 8 ώρες/εβδομάδα για Διδασκαλία (in-& outgoing)
2 άτομα x 2 εβδομάδες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ B BRUGGE11
Πανεπιστήμιο VIVES University of Applied Sciences
Χώρα Βέλγιο
Πόλη BRUGGE
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
4 άτομα x1εξάμηνο/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK PRESOV01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF PRESOV
Χώρα Σλοβακία
Πόλη PRESOV
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10 μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση(outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ A LINZ23
Πανεπιστήμιο University of Applied Sciences for Health Professions Upper Austria
Χώρα Αυστρία
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1άτομο x 5-6μήνες για Σπουδές
1 άτομο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
1άτομο x 5-6μήνες για Σπουδές
1 άτομο για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 2-3ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 2-3ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ F DOUAI12
Πανεπιστήμιο Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Hauts-de-France (IRFSS)
Συντονιστής JEAN MARC GUFFROY
Χώρα Γαλλία
Σε ισχύ 2020 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο x 2μήνες για Πρακτική Άσκηση
Εξερχόμενοι
1 άτομο x 3 μήνες για Πρακτική Ασκηση
Προσωπικό
2 άτομαΧ5ημέρες έκαστο για Διδασκαλία (in-& ourgoing)
2 άτομαΧ5ημέρες έκαστο για Eπιμόρφωση (in-& ourgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών Αποκτάστασης Υγείας
Συντονιστής Erasmus 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής) Έλενα Μιχαλοπούλου(ΕΔΙΠ)
Διδακτικό Προσωπικό 
Νικόλαος Μπακάλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I CATANZA02
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA
Χώρα Ιταλία
Πόλη CATANZARO
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0913 Nursing and Midwifery
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 12 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 12 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 15 ημέρες/έκαστο γα Διδασκαλία (in-& outgoing)

Σελίδες