Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 10
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALENCI02
Πανεπιστήμιο UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη VALENCIA
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 081 Agriculture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PALERMO01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
Χώρα Ιταλία
Πόλη PALERMO
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 1 εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο/εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο/εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο/εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW06
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0811 Crop and livestock production 051 Biological and related sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 6ημέρες/ακαδ.έτος για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BARI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Χώρα Ιταλία
Πόλη BARI
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 081 Agriculture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα για Πρακτική
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο/εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 1 εβδομάδα/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR SAMSUN01
Πανεπιστήμιο ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Πόλη ATAKUM-SAMSUN
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 081 Agriculture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
1 άτομο/εβδομάδα για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομο/εβδομάδα για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Θεοδώρου Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E ELCHE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
Χώρα Ισπανία
Πόλη ELCHE
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
(x) άτομα για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
(x) άτομα για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P EVORA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE DE EVORA
Χώρα Πορτογαλία
Πόλη EVORA
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο/5ημέρες για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P LISBOA109
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDADE DE LISBOA
Χώρα Πορτογαλία
Πόλη LISBOA
Σε ισχύ 2019 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο/5 μέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Χώρα Ισπανία
Πόλη MADRID
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 12μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Θεοδώρου Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HR OSIJEK01
Πανεπιστήμιο UNIOS
Χώρα Κροατία
Πόλη OSIJEK
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)