Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 9 από 9
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μπουραντάς Γεώργιος
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR SAMSUN01
Πανεπιστήμιο Ondokuz Mayıs University
Χώρα Τουρκία
Πόλη ATAKUM-SAMSUN
Σε ισχύ 2019 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 081 Agriculture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Πρακτική
Προσωπικό
1 άτομο/εβδομάδα για Διδασκαλία (in-&outgoing)
1 άτομο/εβδομάδα για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μπουραντάς Γεώργιος
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I PALERMO01
Πανεπιστήμιο Universitá degli Studi di Palermο
Τμήμα Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
Χώρα Ιταλία
Πόλη PALERMO
Σε ισχύ 2018 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0888 Agriculture, forestry, fisheries, veterinary, inter-disciplinary programmes
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
4 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 1 εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
1 άτομο/εβδομάδα για Επιμόρφωση (outgoing)
1 άτομο/εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
1 άτομο/εβδομάδα για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μπουραντάς Γεώργιος
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ P LISBOA109
Πανεπιστήμιο Universidade de Lisboa
Σχολή School of Agriculture
Χώρα Πορτογαλία
Πόλη LISBOA
Άτομο Επικοινωνίας Paula Ferreira
Σε ισχύ 2019 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0810 Agriculture
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μπουραντάς Γεώργιος
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E ELCHE01
Πανεπιστήμιο Universidad Miguel Hernández de Elche
Χώρα Ισπανία
Πόλη ELCHE
Άτομο Επικοινωνίας Monica Candela Sempere
Σε ισχύ 2015 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0810
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 9 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 9 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μπουραντάς Γεώργιος
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HR OSIJEK01
Πανεπιστήμιο UNIOS
Χώρα Κροατία
Πόλη OSIJEK
Σε ισχύ 2017 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μπουραντάς Γεώργιος
Διδακτικό Προσωπικό 
Μαρία Παπαδάκη, Γεώργιος Μπουραντάς, Ευάγγελος Γιαννακόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I POTENZA01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi della Basilicata
Σχολή School of Agricultural, Forest, Food, and Environmental Sciences
Συντονιστής Marios Drosos
Χώρα Ιταλία
Άτομο Επικοινωνίας Annalisa Anzalone
Σε ισχύ 2023 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0800 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days
STT 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μπουραντάς Γεώργιος
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E VALENCI02
Πανεπιστήμιο UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη VALENCIA
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 081 Agriculture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (In-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μπουραντάς Γεώργιος
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL KRAKOW06
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2019 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0811 Crop and livestock production 051 Biological and related sciences
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 10μήνες/έκαστος για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 6ημέρες/ακαδ.έτος για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μπουραντάς Γεώργιος
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I BARI01
Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Χώρα Ιταλία
Πόλη BARI
Άτομο Επικοινωνίας Luisa D'Aniello
Σε ισχύ 2014 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 081 Agriculture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
2 άτομα για Πρακτική
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
1 άτομο/εβδομάδα για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 1 εβδομάδα/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)