Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 4 από 4
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Στυλιαράς Γεώργιος, Αθανασία Μαυρομμάτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Στυλιαράς, Άρης Γιαννακάς
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI01
Πανεπιστήμιο Università degli Studi di Napoli Federico II
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2021 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0810 Agriculture, 0721 Food processing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Στυλιαράς Γεώργιος, Αθανασία Μαυρομμάτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Στυλιαράς
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ISTANBU69
Πανεπιστήμιο Istanbul Galata University
Χώρα Τουρκία
Άτομο Επικοινωνίας Sena Tarakci
Σε ισχύ 2023 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0721
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Στυλιαράς Γεώργιος, Αθανασία Μαυρομμάτη
Διδακτικό Προσωπικό 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΑΡΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO06
Πανεπιστήμιο University of Veterinary Sciences Brno
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Άτομο Επικοινωνίας Jana Jenišová
Σε ισχύ 2021 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 0721 Food processing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Προσωπικό
STA 1 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Στυλιαράς Γεώργιος, Αθανασία Μαυρομμάτη
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Στυλιαράς
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR ANTALYA03
Πανεπιστήμιο Alanya Alaaddin Keykubat University
Χώρα Τουρκία
Πόλη Antalya
Άτομο Επικοινωνίας Gülsiye Bıçak
Σε ισχύ 2022 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0721 Food Processing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 10 months
Προσωπικό
STA 2 X 10 days