Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 2 από 2
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Στυλιαράς Γεώργιος (Αναπλ. Καθηγητής) , Κεχαγιάς Γεώργιος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΑΡΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO06
Πανεπιστήμιο University of Veterinary Sciences Brno
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Σε ισχύ 2021 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων food science & technology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 x 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 x 5 μήνες
Προσωπικό
1 x 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Στυλιαράς Γεώργιος (Αναπλ. Καθηγητής) , Κεχαγιάς Γεώργιος (Αναπλ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Αν. Καθ. Γ.Στυλιαρας, Επ. Καθ. Άρης Γιαννακάς
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ I NAPOLI01
Πανεπιστήμιο University of Naples Federico II
Χώρα Ιταλία
Σε ισχύ 2021 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 081 Agriculture, 0721 Food processing
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομο x 5ημέρες για Διδασκαλία (In-& outgoing)
1 άτομο x 5ημέρες για Επιμορφωση (in-&outgoing)