Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 9 από 9
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RS NOVISAD02
Πανεπιστήμιο University of Novi Sad
Σχολή Faculty of Agriculture
Χώρα Σερβία
Άτομο Επικοινωνίας Dragana Krajinović
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0831 Fisheries, 0810 Agriculture
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months (0810 Agriculture)
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months (0831 Fisheries)
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HU DEBRECE01
Πανεπιστήμιο University of Debrecen
Σχολή Faculty of Agricultural and Food Sciences
Χώρα Ουγγαρία
Άτομο Επικοινωνίας Georgina Ujhelyi
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0831 Fisheries
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR YALOVA01
Πανεπιστήμιο Yalova University
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0831 Fisheries
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR02
Πανεπιστήμιο Ege University
Σχολή Faculty of Fisheries - Department of Fishing and Processing Technology
Συντονιστής Prof. Tolga Dinçer
Χώρα Τουρκία
Σε ισχύ 2024 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0831 Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 5 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID / ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS (ETSIAAB)
Χώρα Ισπανία
Πόλη MADRID
Σε ισχύ 2017 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 083 Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομοx5ημέρες για Διδασκαλία (outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μπουραντάς Γεώργιος
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E ELCHE01
Πανεπιστήμιο Universidad Miguel Hernández de Elche
Χώρα Ισπανία
Πόλη ELCHE
Άτομο Επικοινωνίας Monica Candela Sempere
Σε ισχύ 2015 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 0810
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
studies 2 x 9 months
Εξερχόμενοι
studies 2 x 9 months
Προσωπικό
STA 2 x 5 days

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Μπουραντάς Γεώργιος
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HR OSIJEK01
Πανεπιστήμιο UNIOS
Χώρα Κροατία
Πόλη OSIJEK
Σε ισχύ 2017 έως 2029
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2019 έως 2024
Κωδικοί Μαθημάτων 0831 Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x 5 μήνες για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x 5 μήνες για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 8ώρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Δημήτριος Λουκοβίτης
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθ. Παναγιώτης Λογοθέτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2019 έως 2024
Κωδικοί Μαθημάτων 01.5 Aquaculture and Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x5μήνες για Πρακτκή Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x5μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1 άτομο x 21 ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)