Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 8 από 8
Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Θεοδώρου Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR SINOP01
Πανεπιστήμιο SINOP UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Πόλη SINOP
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 083 Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Επμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 1εβδομάδα/έκαστο για Επμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Θεοδώρου Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Χώρα Ισπανία
Πόλη MADRID
Σε ισχύ 2017 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 083 Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
1 άτομοx5ημέρες για Διδασκαλία (outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Θεοδώρου Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E ELCHE01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
Χώρα Ισπανία
Πόλη ELCHE
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
(x) άτομα για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 9μήνες/έκαστο για Σπουδές
(x) άτομα για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 10ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Θεοδώρου Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CZ BRNO06
Πανεπιστήμιο UNINERSITY OF VETERINARY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES BRNO
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Πόλη BRNO
Σε ισχύ 2015 έως 2028
Κωδικοί Μαθημάτων 083 Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1 άτομο/5μήνες για Πρακτική (όχι 2021/2022)
Εξερχόμενοι
1 άτομο/5μήνες για Πρακτική (όχι 2021/2022)
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing) (όχι 2021/2022)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Θεοδώρου Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Επ. Καθ. Παναγιώτης Λογοθέτης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 01.5 Aquaculture and Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x5μήνες για Πρακτκή Άσκηση
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x5μήνες για Πρακτική Άσκηση
Προσωπικό
1 άτομο x 21 ημέρες για Διδασκαλία (in-&outgoing)
2 άτομα x 7ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Θεοδώρου Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA01
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE MURCIA
Χώρα Ισπανία
Πόλη MURCIA
Σε ισχύ 2019 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 0831 Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x 5 μήνες για Πρακτική
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5 μήνες/έκαστο για Σπουδές
1 άτομο x 5 μήνες για Πρακτική
Προσωπικό
2 άτομα x 8ώρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-&outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Θεοδώρου Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ.Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ TR IZMIR02
Πανεπιστήμιο EGE UNIVERSITY
Χώρα Τουρκία
Πόλη IZMIR
Σε ισχύ 2016 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 083 Fisheries
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα x 5μήνες για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 5μήνες για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Επιμόρφωση (incoming)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Παντελής Μπαρούχας (Αναπληρωτής Καθηγητής) Νικόλαος Μαλάμος(Επικ. Καθηγητής )
Διδακτικό Προσωπικό 
Παντελής Μπαρούχας (Επ. Καθηγητής)
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Συντονιστής Erasmus 
Θεοδώρου Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Δημήτριος Μουτόπουλος (Επ. Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HR OSIJEK01
Πανεπιστήμιο UNIOS
Χώρα Κροατία
Πόλη OSIJEK
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 08 Agriculture, Forestry, fisheries and veterinary
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
2 άτομα x 6 μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (outgoing)
2 άτομα x 5ημέρες/έκαστο για Διδασκαλία (incoming)