Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 15

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ HU BUDAPES01
Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd Tudományegyetem
Χώρα Ουγγαρία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 11.3
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό
Εισερχόμενοι
Σύνολο: 2/10 μήνες
Προπτυχιακοί: 2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί: 2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο: 2/10 μήνες
Προπτυχιακοί: 2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί: 2/10 μήνες
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ι. Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY LIMASSO02
Πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2018 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 061 Information and Communication Technology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 5 μήνες για σπουδές
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 5 μήνες για σπουδές
Προσωπικό
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 7 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 7 ημέρες για επιμόρφωση
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 7 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 7 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid (ETSISI)
Χώρα Ισπανία
Πόλη Μαδρίτη
Σε ισχύ 2014 έως 2027
Κωδικοί Μαθημάτων 061 computer science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 20 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 20 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO BUCURES11
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY POLITECHNICA OF BUCHAREST
Συντονιστής Dorina Popovici
Χώρα Ρουμανία
Πόλη BUCHAREST
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 06.1 mechanical engineering, 11.3 Informatics, Computer Sciences, 523 Electronics and Automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 X 5= 10 μήνες & 4 Χ 5 = 20 μήνες (για τα επιστημονικά πεδία, 06.1 mechanical engineering, 11.3 Informatics, Computer Sciences αντίστοιχα)
Εξερχόμενοι
2 X 5= 10 μήνες & 2 Χ 5 = 10 μήνες (για τα επιστημονικά πεδία, 11.3 Informatics, Computer Sciences, 523 Electronics and Automation αντίστοιχα)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 21 ημέρες ανά επιστημονικό πεδίο
(εισερχόμενη κινητικότητα) 14 ημέρες ανά επιστημονικό πεδίο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Αλεξίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Univrsitatea Valahia din Targoviste
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2022
Κωδικοί Μαθημάτων 0531, chemistry, 0533 physics, 0713 electricity and energy, 0714, electronics and automation, 061 Information and communication technologies, 0413 Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Εξερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σωτήρης Νικολετσέας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Universitatea Valahia din Targoviste
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2015 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 481 computer science, 523 electronics & automation
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες στο 481 computer science
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες στο 481 computer science & 1 άτομο Χ 5 ημέρες στο 523 electronics & automation

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY PAFOS01
Πανεπιστήμιο NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2014 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 061 Information & Communication Technologies
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστος για σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 8ώρες/έκαστος για διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ PL BYDGOSZ01
Πανεπιστήμιο KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY
Χώρα Πολωνία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα Χ 5 ημέρες/άτομο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO BUCURES09
Πανεπιστήμιο Universitatea Din Bucuresti
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/8 μήνες
Προπτυχιακοί:x
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/8 μήνες
Προπτυχιακοί:x
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-1 (1 εβδομάδα)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Κομνηνός Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ D KARLSRU01
Πανεπιστήμιο Karlsruher Institut für Technologie
Χώρα Γερμανία
Σε ισχύ 2005 έως 2023
Κωδικοί Μαθημάτων 48
Εισερχόμενοι
Σύνολο:3/30 μήνες
Προπτυχιακοί:x
Εξερχόμενοι
Σύνολο:3/30 μήνες
Προπτυχιακοί:x
Προσωπικό

Σελίδες