Λίστα Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Προβολή 1 - 10 από 14

Σελίδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK ZILINA 01
Πανεπιστήμιο University of Zilina
Χώρα Σλοβακία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Εξερχόμενοι
Σύνολο:2/10 μήνες
Προπτυχιακοί:2/10 μήνες
Μεταπτυχιακοί:2/10 μήνες
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό-2 εβδομάδες
Διοικητικό Προσωπικό-2 εβδομάδες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Καθ. Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY PAFOS01
Πανεπιστήμιο NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 061 Information & Communication Technologies
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Εξερχόμενοι
3 άτομα x 6μήνες/έκαστο για Σπουδές
Προσωπικό
2 άτομα x 8ώρες/έκαστο για Διδασκαλία (in-& outgoing)

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MADRID05
Πανεπιστήμιο Universidad Politecnica de Madrid
Χώρα Ισπανία
Πόλη Μαδρίτη
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 061 computer science
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 20 μήνες
Εξερχόμενοι
4 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο = 20 μήνες
Προσωπικό

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ι. Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ CY LIMASSO02
Πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology
Χώρα Κύπρος
Σε ισχύ 2018 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 061 Information and Communication Technology
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 5 μήνες για σπουδές
Εξερχόμενοι
1ος κύκλος: 2 άτομα Χ 5 μήνες/άτομο για σπουδές & 2 άτομα για πρακτική άσκηση
2ος κύκλος: 1 άτομο Χ 5 μήνες για σπουδές
Προσωπικό
(Εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 7 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 7 ημέρες για επιμόρφωση
(Εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 7 ημέρες για διδασκαλία & 2 άτομα Χ 7 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Γεώργιος Αλεξίου
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Univrsitatea Valahia din Targoviste
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2017 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0531, chemistry, 0533 physics, 0713 electricity and energy, 0714, electronics and automation, 061 Information and communication technologies, 0413 Management
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Εξερχόμενοι
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος & 2ος κύκλος)
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 061: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 μήνες (1ος κύκλος)
Προσωπικό
(Εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
(εισερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία):
στο 061: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0714: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0531: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0533: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0713: 2 άτομα Χ 5 ημέρες
στο 0413: 2 άτομα Χ 5 ημέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Σωτήρης Νικολετσέας
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO TARGOVI01
Πανεπιστήμιο Universitatea Valahia din Targoviste
Χώρα Ρουμανία
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 481 computer science, 523 electronics & automation
Εισερχόμενοι
Εξερχόμενοι
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες στο 481 computer science
(εισερχόμενη κινητικότητα) 1 άτομο Χ 5 ημέρες στο 481 computer science & 1 άτομο Χ 5 ημέρες στο 523 electronics & automation

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ RO BUCURES1 1
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY POLITECHNICA OF BUCHAREST
Συντονιστής Dorina Popovici
Χώρα Ρουμανία
Πόλη BUCHAREST
Σε ισχύ 2015 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 06.1 mechanical engineering, 11.3 Informatics, Computer Sciences, 523 Electronics and Automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 X 5= 10 μήνες & 4 Χ 5 = 20 μήνες (για τα επιστημονικά πεδία, 06.1 mechanical engineering, 11.3 Informatics, Computer Sciences αντίστοιχα)
Εξερχόμενοι
2 X 5= 10 μήνες & 2 Χ 5 = 10 μήνες (για τα επιστημονικά πεδία, 11.3 Informatics, Computer Sciences, 523 Electronics and Automation αντίστοιχα)
Προσωπικό
(εξερχόμενη κινητικότητα) 21 ημέρες ανά επιστημονικό πεδίο
(εισερχόμενη κινητικότητα) 14 ημέρες ανά επιστημονικό πεδίο

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ SK NITRA02
Πανεπιστήμιο Slovak University of Agriculture in Nitra
Συντονιστής erasmus@uniag.sk
Χώρα Σλοβακία
Άτομο Επικοινωνίας Gabriela Slivinska
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 0713 Electricity and Energy, 061 Information and Communication Technologies, 0714 Electronics and Automation
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες= 10 μήνες
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 5 μήνες= 10 μήνες
Προσωπικό
2 άτομα Χ 7 ημέρες για διδασκαλία
2 άτομα Χ 7 ημέρες για επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Διδακτικό Προσωπικό 
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E GRANADA01
Πανεπιστήμιο University of Granada
Σχολή Escuela Tecnica Superior de Ingenierias Informatica y de Telecomunicacion
Χώρα Ισπανία
Πόλη Granada
Άτομο Επικοινωνίας Antonio Garcia
Σε ισχύ 2014 έως 2021
Κωδικοί Μαθημάτων 481/061 Information and Communication Technologies
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό
Εισερχόμενοι
4X10 μήνες (= 40 σύνολο)
Εξερχόμενοι
4X10 μήνες (= 40 σύνολο)
Προσωπικό
2 άτομα Χ 7 μέρες

Πανεπιστήμιο
Πατρών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λιάπη Αικατερίνη (Καθηγήτρια), Κωνσταντόπουλος Ηλίας (Καθηγητής)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονιστής Erasmus 
Παπαδημητρίου Δήμητρα (Αναπλ. Καθηγήτρια), Δημήτριος Κούτουλας (Επίκουρος Καθηγητής)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Λογοθέτης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Συντονιστής Erasmus 
Παπανικολάου Αικατερίνη (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο
Κωδικός Erasmus+ E MURCIA04
Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
Χώρα Ισπανία
Σε ισχύ 2005 έως 2021
Κύκλοι Σπουδών Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό
Εισερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες (ανά τμήμα)
Εξερχόμενοι
2 άτομα Χ 9 μήνες (ανά τμήμα)
Προσωπικό

Σελίδες